دربارة حسینیۀ مجازی

در دورانی که شیوع بیماری کرونا فرصت عزاداری‌های سنتی و اصیل ایرانی را از ما سلب کرده است، در اینجا تلاش داریم تا شبیه‌سازی کنیم حال و هوایی را که از کودکی با آن أنس و الفت داشته‌ایم و تا حدودی فقدانی که پیش آمده را جبران کنیم. فناوری‌های جدید فرصت‌هایی را در اختیار می‌گذارند تا به‌صورتی هرچند ناقص در کنار هم به سوگ ابا عبدالله الحسین بنشیم و از این دریای بی‌انتها جرعه‌ای برگیریم.

حسینیۀ مجازی دانشگاهیان وظیفۀ بازنشر محتوای اصیل و صحیح عاشورایی را بر خویش فرض گرفته است و تلاش دارد تا ضمن تولید محتواهای متنوع و دقیق، انعکاسی باشد از پژواکی که طنین محرم در دانشگاه‌های کشور همواره ایجاد می‌کند. در اینجا ضمن ارائۀ مطالبی ارزشمند در قالبی جدید، محتواهای ارسالی توسط دانشگاه‌های سراسر کشور را نیز عرضه می‌داریم؛ تا مخاطبان از عمق نفوذ ارزش‌های والای حسینی در دانشگاه‌ها آگاه شوند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تلاش دارد تا گامی کوچک در تکریم ارزش‌های قیام عاشورا بردارد و وظیفۀ خود می‌داند در شرایطی که شیوع بیماری کرونا ایجاد کرده است ابتکار عمل را در دست گرفته و از ظرفیت‌های موجود به‌نحو حداکثری استفاده کند. امید است ذیل الطاف الهی و توجهتان سیدالشهدا در این مسیر کامیاب گردد.